Меню сайту
Кабінети
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Інформаційне повідомлення
про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви закладів загальної середньої освіти Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області

 

І. Найменування організатора громадського обговорення 
Приморська міська рада
ІІ. Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Стаття 1032  Бюджетного кодексу України. 1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:
початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.
Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.
Стаття 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

4. У складі закладів загальної середньої освіти можуть функціонувати такі внутрішні структурні підрозділи:

  • дошкільний підрозділ (у складі початкової школи або гімназії);
  • позашкільний підрозділ;
  • пансіон (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти);
  • інші внутрішні структурні підрозділи.

Заклад загальної середньої освіти може мати у своєму складі філію (філії).
5. Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів закладу загальної середньої освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу загальної середньої освіти.
Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти.
Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.
Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.
Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.
У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.
Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.
Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

  • початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
  • гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
  • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.
  • Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії.
  • Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Закон України №4629-1 від 15.07.2021 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»
У статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» частину першу абзац 5,6 викласти у такій редакції:
Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:
функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання)
Рішення про утворення початкової школи, як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію, чи перепрофілювання приймає засновник такого закладу у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення»

 

ІІІ. Мета проведення громадського обговорення.
Урахування думки мешканців  Приморської територіальної громади щодо зміну типу та назви комунальних закладів освіти та затвердження статутів в новій редакції.
Запрошуємо долучитися до громадських обговорень проектів рішення сесії міської  ради, які триватимуть до 25.08.2022 року :
•    Про зміну типу Комунального закладу «Інзівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області та затвердження Статуту в новій редакції. 
•    Про зміну типу Комунального закладу «Орлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області та затвердження Статуту в новій редакції. 
•    Про зміну типу Комунального закладу «Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області та затвердження Статуту в новій редакції. 
Освітня галузь Приморської територіальної громади потребує приведення у відповідність до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Відповідно до пп.13 п.3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» (2017) переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом. Таким чином, установчі документи, зокрема Статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.      
Згідно з чинним законодавством для продовження надання освітніх послуг у серпні 2022 року:
•    КЗ "Інзівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів" буде реорганізовано у КЗ "Інзівська гімназія". 
•    КЗ "Орлівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів" буде реорганізовано у КЗ "Орлівська гімназія". 
•    КЗ "Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" буде реорганізовано у КЗ "Партизанська гімназія". 
Жоден з цих закладів не  може бути реорганізовано  у ліцей, тому що кількість учнів 10 класів не відповідають вимогам чинного законодавства  (не менше двох десятих класів з наповнюваністю  по 28 учнів).
•    Проектна потужність Інзівської загальноосвітньої школи становить 320 учнів. Станом на 01.09.2021 року у цьому закладі навчається 106 здобувачів освіти. Середня наповнюваність класів становить 10,6 учнів на клас при середній по Приморській ТГ - 16,1, по області - 22,1. 10 клас в закладі відсутній, у 9 класі навчається 12 учнів.
•    Проектна потужність Орлівської загальноосвітньої школи становить 320 учнів. Станом на 01.09.2021 року у цьому закладі навчається 92 здобувача освіти. Середня наповнюваність класів становить 8,4. Для продовження навчання у 10 класі  у 2021/2022 навчальному році  подали документи 7 учнів, у 9 класі навчається усього 6 учнів.
•    Проектна потужність Партизанської загальноосвітньої школи становить 464 учні. Станом на 01.09.2021 року у цьому закладі навчається 154 здобувача освіти. Середня наповнюваність класів становить 14. Для продовження навчання у 10 класі  у 2021/2022 навчальному році  подали документи 8 учнів, у 9 класі навчається всього 9 учнів.
ІV. Формат проведення громадського обговорення:
Публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі комунальних закладів освіти  громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективом ЗЗСО.
При цьому інформуємо, що в умовах карантину  органам  місцевого самоврядування доручено організувати виконання та контроль за своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів, у тому числі й у частині недопущення порушення правил щодо карантину людей, дотримання заборон щодо проведення масових заходів.  Зважаючи на зазначене, запрошуємо вас взяти участь у громадському обговоренні  у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді)   з питань щодо  оптимізації мережі закладів освіти.
Пропозиції, розповсюджені через соцмережі, до уваги не будуть братися.
V. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора  громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 
Приморська міська рада
Адреса 72102, Запорізька область, Бердянський район, м. Приморськ, вул. Банкова, 110
тел. (061 37)7-30-95
E-mail: mrprim@ukr.net
Свої зауваження та пропозиції просимо надавати на електронну адресу : prim.zp.45@gmail.com
VІ. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення: Алавацька Ія Вікторівна 
VІІ. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених у ході громадського обговорення зауважень, пропозицій визначаються та здійснюються організатором.
Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційних сайтах Приморської міської ради та відділу освіти Приморської міської ради, закладів загальної середньої освіти.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Корисні посилання